Vítejte na našem webu.

Jsme malá geodetická kancelář. Majitelem je Michal Ryšavý. Geodet s dvacetiletou praxí v oblasti katastru nemovitostí a inženýrské geodezii. Posledních deset let s působností zejména v okrese Blansko. Druhým členem týmu je Ing. Anna Stöhrová. Autorizovaný zeměměřický inženýr s více než patnáctiletou praxí v oblasti katastru nemovitostí.

Naše služby nabízíme občanům, obcím, projektantům a stavebním firmám. Jedná se zejména o vytyčování staveb, vytyčování hranic pozemků, zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemku, vyznačení a změnu obvodu budovy, zpřesnění hranic pozemků, vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, předprojektové zaměření staveb a zaměření dokumentace skutečného provedení stavby inženýrských sítí se zpracováním dle požadavků správců sítí.

V případě Vašeho zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat.

Purkyňova 120/21

679 61 Letovice

IČO: 14338297

DIČ: CZ14338297

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 127856

ID datové schránky: essmxe2

kontakt pro katastr nemovitostí a inženýrskou geodezii:

Michal Ryšavý, 776 249 484, michal.rysavy@geodezierysavy.cz

kontakt pro katastr nemovitostí:

Ing. Anna Stöhrová, 777 294 075, anna.stohrova@geodezierysavy.cz